3. March 2017

ILLUSTRATION

Vi løser mange illustrationsopgaver, men som regel kan de deles op i følgende fem kategorier: Strategisk illustration, Visualisering, Graphic recording, Tegnede templates og Ikoner.


1 – STRATEGISK ILLUSTRATION er en visuel præsentation af en organisations kerneydelser eller interne kommunikationsprocesser. Det er en måde at oversætte kompleks information og kommunikation til et lettere og mere indbydende, forståeligt medie. Det kan f.eks. være strategier, årsrapporter, mødenotater eller rapporter, som vi illustrerer.

Herunder eksempel på en strategi, som vi illustrerede for DT Group:


2 – VISUALISERING er groft sagt at omsætte en tekst til billeder. Vi har løst mange visualiseringsopgaver, f.eks. indenfor bio-økonomi:


3 – GRAPHIC RECORDING er visuelle noter tegnet live til konferencer, seminarer og workshops. Desuden fungerer det efterfølgende som referat.


4 – TEGNEDE TEMPLATES er skabeloner, som deltagere på konferencer, seminarer og workshops selv kan udfylde med information. De bruges til at få deltagerne til selv at tage aktivt del i emnet. Templates bliver desuden gerne brugt i sammenhæng med andre visuelle virkemidler, f.eks. med film eller anden form for illustration for at underbygge en visuel identifikation med seminaret eller konferencen.


5 – IKONER er den mest radikale nedkogning af faciliterende illustration. Her et eksempel på nogle ikoner, vi producerede til brug på en hjemmeside:


Har du spørgsmål til illustrationsarbejde eller ønsker du en snak eller et møde, hvor vi kan uddybe processen omkring illustration, så kontakt os på info(at)opticcircus.dk.