31. March 2017

MAGAZINE

I Optic Circus arbejder vi løbende med at udvikle os selv og nye metoder. En del af det arbejder munder ud i mindre publikationer, Optic Circus Magazine, som du kan se herunder:

Optic Circus Magazine #1 handler om, hvordan man generelt kan bruge visualiseringer i organisations-kommunikationen. Tag et kig på det herunder.


Magazine #2 handler om, hvordan man kan visualisere organisations-strategier, og dermed gøre dem enkle og overskuelige at forstå fremfor tunge tekstdokumenter: