3. March 2017

ILLUSTRATION

Vi løser mange opgaver inden for Grafisk facilitering. Som regel kan de deles op i følgende fem kategorier: Strategisk illustration, Visualisering, Graphic recording (livetegning/visuelt referat), Tegnede templates og Ikoner. Grafisk facilitering kan ofte benyttes i sammenhæng med speed drawing film eller motion graphics film.


1 – STRATEGISK ILLUSTRATION er en visuel præsentation af en organisations kerneydelser eller interne kommunikationsprocesser. Det er en måde at oversætte kompleks information og kommunikation til et lettere og mere indbydende, forståeligt medie. Det kan f.eks. være strategier, årsrapporter, mødenotater eller rapporter, som vi illustrerer.

Herunder eksempel på en strategi, som vi illustrerede for DT Group:

Strategisk illustration


2 – VISUALISERING er groft sagt at omsætte en tekst til billeder. Vi har løst mange visualiseringsopgaver, f.eks. indenfor bio-økonomi:

Bio økonomi illustration


3 – GRAPHIC RECORDING er visuelle noter tegnet live til konferencer, seminarer og workshops. Desuden fungerer det efterfølgende som referat. Graphic recording bliver ofte også omtalt som livetegning eller visuelt referat.

Graphic recording


4 – TEGNEDE TEMPLATES er skabeloner lavet på baggrund af illustration, som deltagere på gruppemøder under for eksempel konferencer selv kan udfylde med information. De bruges til at få deltagerne til selv at tage aktivt del i emnet. Templates bliver desuden gerne brugt i sammenhæng med andre visuelle virkemidler. Det kan f.eks. være Speed drawing film eller strategisk tegning eller graphic recording.

Templates illustration


5 – IKONER er den mest radikale nedkogning af faciliterende illustration. Her et eksempel på nogle ikoner, vi producerede til brug på en hjemmeside:


Har du spørgsmål til illustrationsarbejde eller ønsker du en snak eller et møde, hvor vi kan uddybe processen omkring illustration, så kontakt os på info(at)opticcircus.dk.