Skip to content

SPEED DRAWING FILM

Vi har specialiseret os i speed drawing film (også kendt som explainer video, whiteboard film eller fast drawing film).

Vinderstrategi Speed drawing

Hvad er speed drawing film?

Speed drawing film er en form for animerede film.

Vi laver enkle fortællinger ud fra komplekse processer, cases, strategier og corporate kommunikation.

Denne type film er teknisk set en video, hvor man ser en hånd tegne en tegning. Det foregår i lyntempo, så tegningen følger den speak, der som regel forklarer budskabet. Ved at tegne sammen med en speak, vil budskabet nemmere blive husket. Det skyldes, at ordene (det auditive) kobles sammen med tegninger (det visuelle).

Speed drawing film er særligt velegnet til at beskrive processer og udviklingsforløb.

Herunder eksempel på en film, som vi producerede for FOA. Den anden har desuden elementer af motion graphics:


Vi laver ofte film i sammenhæng med illustrationsopgaver, for at danne en visuel rød tråd.

Processen

Når vi laver motion speed drawing film (gælder også for motion graphics film), er det vigtigt med en god proces forud for en vellykket film.

Afhængig af proces og antallet af interessenter, der skal have indflydelse på filmens indhold, vil det typisk tage os omkring en måned at producere en animationsvideo. Vi begynder med et kundemøde. Her gennemgår vi de udfordringer, ideer eller budskaber, du som kunde har, og som skal kommunikeres ud.

Kundemøde - motion graphics

Hvad er vigtigt på kundemødet?

På et kundemøde går vi gennem en række punkter. De vigtigste er skitseret herunder:

  • Indhold: Hvad er det overordnede budskab? Og hvorfor skal filmen laves?
  • Hvem er målgruppen?
  • Visuel stil: Hvordan skal det grafiske indhold se ud? Skal det være humoristisk eller seriøst? Og hvad med en designguide?
  • Speak: Hvem skal speake filmen? Kvinde, mand, ung, gammel, formel, frisk, hyggelig, alvorlig etc. Og skal filmen versioneres til andre sprog, sørger vi også for det.
  • Musik: Skal der være baggrundsmusik i filmen? Dette virker nemlig stemningsskabende, men kan både have sine fordele og ulemper.

Budget og produktionsplan

Efter vores møde leverer vi et budget og en produktionsplan på den nye film. Her er det også klarlagt, hvornår I som kunde skal byde ind med ønsker, rettelser og kommentarer. Vi laver som udgangspunkt vores film digitalt (med mindre der er ønske om en analog film). Så kan nye ønsker og rettelser tilføjes alle steder undervejs i produktionen. Digitale film egner sig desuden også godt til versioneringer på mange sprog, da vi relativt hurtigt, enkelt og billigt kan versionere den enkelte film til diverse fremmedsprog.

Manuskriptet og speaken

Manuskriptet svarer som udgangspunkt til speak samt regibemærkninger. Når vi er blevet enige om budget og tidsplan, kan vi gå i gang med dette. Vi laver et første bud, som du som kunde kan komme med input til efterfølgende. Ofte skal manuskriptet sendes et par gange frem og tilbage mellem os og jer, inden vi lander på et skarptskåret, færdigt manus.

Storyboardet

Herefter kan arbejdet med det tegnede storyboard begynde. Vi skitserer hele storyboardet og rentegner typisk første scene. Den lille rentegnede del sikrer, at vi bliver enige om stil i det færdige udtryk. Hele storyboardet sættes op ved siden af teksten til manuskriptet. På den måde kan I følge med i, præcis hvilke tegninger og grafikstykker, der matcher den enkelte bid fra speaken. Når vi er enige om tempo, stil og indhold samt animationstempo, kan hele storyboardet rentegnes.

skitse og rentegning for storyboard - motion graphics
Skitse og rentegning

Animationen

Efter godkendelse af det rentegnede storyboard, er vi klar til at animere. Speaken bestilles, og animationen bygges op om speaken. Hvis lydeffekter ønskes, kan disse også tilføjes i denne sidste fase. Derudover kan vi her tilføje baggrundsmusik.
Første gennemklip leveres til jer som kunde, der herefter har mulighed for at komme med ønsker og rettelser. Herefter kan den nye film færdiggøres. Vi leverer i det format, I som kunde ønsker.

Startdato og slutprodukt?

Fra vores første møde til levering af den færdige film går der rundt regnet en måned. Har du som kunde brug for en film, der skal være færdig om en uge? Det kommer næppe til at ske. Skal den bruges om 3 uger? Lad os tale om det.

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak eller et møde, hvor vi kan uddybe processen omkring en produktion, så kontakt os på info(at)opticcircus.dk.

Har du spørgsmål til denne type af filmproduktion eller ønsker du en snak eller et møde, hvor vi kan uddybe processen omkring en produktion, så kontakt os på info(at)opticcircus.dk.

Du kan også læse mere om speed drawing film på vores blog og få lidt gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med denne type produktioner.