Skip to content

STRATEGISK ILLUSTRATION

Strategisk illustration er en form for illustration, der de senere år blevet mere og mere udbredt blandt større virksomheder og organisationer. Dette skyldes, at det er en overskuelig måde at komprimere meget og tungt materiale, som strategier kan være. 
Alternativer til strategisk illustration kan eksempelvis være speed drawing film eller motion graphics film.

En strategisk tillustration kan eksempelvis se ud som nedenstående tegning, vi lavede for det daværende DT Group.

DT group - strategisk tegning

En strategi kan let fylde 10 tætskrevne A4-sider, så at koge det ned til en tegning kan give stor værdi for målgruppen. Det er mere indbydende at se på samt lettere forståeligt.

Processen

Men hvordan kommer man igang med en strategisk illustration?
Det kan virke uoverskueligt at skulle omdanne 5-10 siders tekst til en eller flere tegninger.

Det første kundemøde

Vi starter som regel med et kundemøde eller et telefon-/skypemøde. Dog er vores præference altid et fysisk møde, så vi kan få et rigtigt ansigt på hinanden.
På kundemødet gennemgår vi en række punkter:

  • Vi starter altid med en gennemgang af strategiens indhold.
  • Fokusområder: Hvilke elementer er særligt vigtige at få med, og skal nogle elementer af strategien fremhæves fremfor andre?
  • Form: Skal det være en enkeltstående tegning eller måske et hæfte, der beskriver den strategiske vej og proces frem mod målet?
  • Visuel stil: Hvordan skal stregen være? Realistisk, karrikeret, humoristisk eller seriøst? har I en designguide, vi kan lægge os op ad?

Budget og produktionsplan

Efter vores møde sender vi jer et budget og en plan for arbejdet. Alt materiale tegnes digitalt, så det bliver muligt at tegne om, ændre, rette til og sågar klippe enkelte dele ud, så de kan bruges i andre sammenhænge til at skabe en visuel rød tråd. Det kan eksempelvis være til at bruge i intern kommunikation.

Skitse

Som det første skitserer vi strategien og rentegner en lille del af skitsen, så I kan se, hvordan vi i første omgang tænker en strategisk illustration.
Skitsen samt den rentegnede del får I til gennemsyn og kommentarer. Her kan det så være, I gerne vil have rettet i skitsen såvel som i den visuelle stil. På den måde sender vi frem og tilbage nogle gange, indtil vi rammer den ønskede stil og tone.

Rentegning

Når skitse er på plads og godkendt, kan vi begynde at rentegne hele illustrationen.
Den rentegnede illustration sendes til gennemsyn. Her kan det ligeledes være, I har sidste kommentarer og rettelser, før disse indføres og den færdige illustration ligger klar.

Startdato og slutprodukt

Fra vi mødes første gang til den endelige illustration ligger klar går der typisk 3 uger til en måned. Vi kan godt gøre det hurtigere, men forvent ikke, vi kan lave det fra dag til dag. Jo bedre forberedelse og dialog, jo bedre bliver den færdige illustration også.

Har du spørgsmål til strategisk illustration eller ønsker du en snak eller et møde, så tøv ikke med at kontakte os på info(a)opticcircus.dk.